Produkcijski informacijski sustav UNIQA osiguranja
Sustav InCUBIS je internet bazirani sustav namijenjen velikom broju korisnika s jednostavnim centralnim održavanjem. Osnovna namjena sustava je prodaja osigurateljnih proizvoda kroz vlastitu ili agencijsku mrežu.

InCUBIS sustav omogućuje bolje i kvalitetnije upravljanje poslovnim procesima, a posebno odnosima s klijentima, te doprinosi podizanju razine usluge i produktivnosti u osiguravajućem društvu.

Ovlasti za rad u sustavu
Svakom ovlaštenom korisniku dodjeljeno je korisničko ime i ključ pomoću kojih se prijavljuje u sustav. Korisničko ime je jedinstveno i uz njega su vezane sve ovlasti u sustavu koje će taj korisnik posjedovati. Dodjela ovlasti korisnicima u nadležnosti je administratora sustava u osiguravajućem društvu UNIQA osiguranje d.d.
Username:
Password: