Hrvatski English
Informacije o obradi podataka INF IOOP 12018
Informacije o proizvodu - IPIDPZ
Informacije ugovaratelju INF PZO 1-2016__lipanj_2016
Uvjeti putnog osiguranja UPO 1-2017__siječanj 2018__v2

Ugovaratelj sklapanjem ovoga ugovora o osiguranju potvrđuje kako je ona u skladu s njegovim zahtjevima i potrebama te kako mu je dovoljno vremena prije ugovaranja osiguranja, a s ciljem donošenja informirane odluke, omogućen uvid i preuzimanje slijedeće dokumentacije:

  1. Informacije o obradi podataka INF IOOP 1/2018
  2. Informacije o proizvodu osiguranja IPIDPZ 1801 V2018
  3. Informacije ugovaratelju osiguranja INFPZO 1801 V2018
  4. Uvjeti putnog osiguranja UPO 1/2018
  5. Tablice invaliditeta

Sklapanjem ovoga ugovora ugovaratelj potvrđuje kako je pregledao/la sve u njoj navedene podatke te kako su ti podaci točni i ažurni. Također, potvrđuje kako je prilikom prikupljanja podataka upozoren/a na važnost davanja točnih i ažurnih podataka s ciljem ostvarivanja svrha njihove obrade te kako je upoznat/a s učinkom koji na ugovor o osiguranju i obveze osiguratelja ima davanja netočnih ili nepotpunih podataka.

Ako je ugovaratelj različit od osiguranika, ugovaratelj osiguranja sklapanjem ovoga ugovora o osiguranju potvrđuje kako je osiguranika u cijelosti upoznao sa sadržajem ovoga dokumenta, pogotovo s informacijama sadržanim u Informacijama o obradi podataka te kako ga je osiguranik ovlastio na davanje osobnih podataka koji se na njega odnose.

*
*
*
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme
puta i boravka u inozemstvu s iznosom osiguranja 50.000 EUR.


Pokriće
Odaberite početak i kraj putnog osiguranja te broj osoba koji će se nalaziti u pokriću. Nakon unosa odaberite Sljedeće.
Napomena: Pokriće za rad ili privremeni rad, profesionalne sportaše i sportaše amatere je isključeno!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
i *
, *
State
*
Unesite podatke za ugovaratelja osiguranja i kliknite na gumb Sljedeće.
Osiguranik
*
Skijaši rekreativci - rekreativci su osobe koje se sportom (skijanjem) bave povremeno i nisu registrirani članovi sportske organizacije.
Sportsko natjecanje (amateri i profesionalci) - Amaterski sportaši su osobe koje se ne bave sportom kao glavnim zanimanjem iako su registrirani članovi sportske organizacije u kojoj treniraju i za koju se natječu. Eventualne naknade koje primaju ne čine njihov redoviti prihod. Profesionalni sportaši su osobe koje se bave sportom kao svojim primarnim zanimanjem i za isto primaju redoviti prihod.
Unesite podatke o svakoj osiguranoj osobi. Unesite osobne podatke osiguranika (prezime i ime, spol, i dr.) i opcionalne doplatke te kliknite na gumb Dodaj osiguranika.
Pregled svih unesenih osiguranika. Ukoliko neki od podataka nisu ispravni odaberite Briši Ukoliko su svi podaci ispravni odaberite Sljedeće

dana

Provjerite sve prikazane podatke, ako su ispravni odaberite Plaćanje nakon čega će te biti preusmjereni na formu za internet plaćanje.
Ukoliko želite mijenjati unešene podatke odaberite Natrag.