InCubis verzija 0.0.0.0 (1.1.2000.)

VAŽNO!

Osnovni podaci o osiguratelju:
Osiguratelj: UNIQA osiguranje d.d.
Sjedište: Planinska 13 A, 10000 Zagreb
Tel.: 01/6324 200 Fax: 01/6324 250
www.uniqa.hr, e-mail:info@uniqa.hr
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 080297140
Podružnice: UNIQA osiguranje d.d. Zagreb u svom sastavu nema podružnica
Temeljni kapital: 62.700.000,00 kn
MS: 1446452
Predsjednica Uprave: Sabine Usaty, članica Uprave: Tatjana Račić Žlibar
Predsjednik Nadzornog odbora: Nikolai Genchev Ivanov
IBAN za životno osiguranje:HR5824840081300068480
IBAN za neživotna osiguranja:HR1724840081100716564
Nadzor nad društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb

Ovime potvrđujem da sam upoznat s Informacijama o obradi podataka, Informacijama o proizvodu osiguranja i Informacijama ugovaratelju osiguranja koje prihvaćam sukladno odredbama Zakona o osiguranju, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Informacije o obradi podataka
Informacije ugovaratelju osiguranja automobilske odgovornosti INFO-AO 2/2018 (INFAO 1001 V2018)
Informacije o proizvodu osiguranja (IPIDAO 1001 V2018)

Sukladno odredbi članka 927. Zakona o obveznim odnosima ugovorni odnos po ovom ugovoru o osiguranju (polici) nastaje uplatom premije osiguranja u cijelosti.

UAO 1/2014 i Polica osiguranja čine sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju, a ako je ugovoreno osiguranje putnika u vozilu od posljedica nezgode, sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju čine i Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom PUPV 1/2014.

Poznato mi je i prihvaćam da odustati od ovog elektronskog ugovora o osiguranju mogu isključivo temeljem pismenog zahtjeva upućenog na UNIQA osiguranje d.d. u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronsko izdanoj polici.

Prelaskom na sljedeći korak prihvaćate gore navedeno.

Internet aplikacija omogućuje produženje obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti na rok od godinu dana isključivo za vozila koja imaju skopljeno osiguranje za prethodni period s bilo kojim osiguravateljem u RH. Na policu produženu ovim servisom nije moguće ugovoriti plaćanje na više obroka. Podaci moraju formatom i sadržajem odgovorati podacima s prethodne police kako bi zadovoljili kriterije provjere putem servisa Hrvatskog ureda za osiguranje.
Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama UAO 1/2014
Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilom PUPV 1/2014
Opći uvjeti za osiguranje troškova pravne zaštite AOZ 1/2014
Posebni uvjeti za osiguranje vozača AO plus AOP 1/2014
UNIQA S.O.S. Pomoć na cesti PNC 1/2014
Uvjeti za djelomično kasko osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti UKAO 1/2014
Posebni uvjeti za korištenje usluge Autopass PUAU 1/2016
Klauzula o zaštiti bonusa KZB 1-2015